علی:

ایشون جلوی استقلال به تیمش(شهرداری تبریز) خیانت کرد و از طرف مربی شهرداری آقای مدیرروستا اخراج شد و موضوع رسانه ای شد و حتی مدیرروستا پیش بینی کرد بائو فصل بعد به استقلال خواهد پیوست،که دقیقا همین هم شد!! حالا تعجبتون رفع شد؟!