منصور:

واقعا خسته نباشید میګم به پلیس فتا و اطلاعات و تمامی کسانی که این ادم های شیطان صفت را دستګیر مردند واقعا مچکریم
و امیدواریم بهترین برخورد ممکن با این افراد صورت ګیرد.