محمد:

ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست اگر هم دنبال این کار بود فقط برای دفاع از خودشه وگرنه سلاح هسته ای رو همه باید داشته باشن تا از مداخله کشورهای زورگو جلوگیری کنن البته ایران دنبال انرژی هسته ای هست نه سلاح چون انرژی هسته ای کاربردهای فراوانی برای هرکشوری داره