مجتبی:

هم چین تیتر زدین فکر کردم الان ایران خودرو و سایپا یه صحنه ای جوگیر شدن میخوان پراید و بقیه تولیداتشون رو به قیمت واقعی (تاکید میکنم قیمت واقعی) به مردم بدن ولی دیدم نه زدین تو کار مخاطب جمع کنی.