نا شناس:

اینایی که میگن این شبکه ها بدون نظارت خوبه
شاید خبر ندارند که یک ربات دقیقا برای افراد چی می فرسته
میدونید چقدر فیلم خصوصی لو رفته و عکس لو رفته از همین طریق داره منتشر میشه
سازنده های اونها اونقدر وقیح شدن
که شماره تماس هم میدن
برای سفارش گرفتن
کسی نمیگه بسته بشه
حرف سر نظارت صحیح روی این هاست