او:

والا حیوونا هم وقتی میخوان روابط جنسی انجام بدن جلوی همدیگه شرمشون میشه این یارو از حیوون هم کمتره