مهدی:

حالا مقایسه کنید با بابک زنجانیها و خاوریها /ما ها که ادعای مسلمون بودنمون گوش فکلک رو کر کرده تمام زندگیمون شده ماهواره نگاه کردن و ادا اطفالهای اروپایی ها در اوردن و غرق در دنیای مادیات از نوع حرام و غیر حرامش هستیم و همش داریم از دنیای پرزرق بر اروپا صحبت میکنیم /خدایش کار خداست که چه ها نمیکنه این پروردگار ادواردو /ای خدای ادواردو انیلی ما را دریاب و از جاهلیت مدرن نجاتمان ده /همان طور که این بنده خدا را هدایت کردی و چشم و دلشو باز کردی از این دنیای پرزرق برق و فحشا فساد کشتار/ای خدای ادواردو مارا هدایت کن به صراط المستقیم خودت