ahmademilad:

بسم الله
ابتدا از خانواده فتحی نژاد در گذشت پسر عزیزشان را تسلیت عرض می نمایم مارا هم در غم خود شریک بدانید
روحش شاد ویادش گرامی باد
خداوند به خانواده ایشان صبر عنایت کند واقعا غم از دست دادن پسر خیلی گران است