پرسپولیس:

اگه منم همه بازیها نیمکت نشین باشم واسه نزدیک کردن خودم به لیست اصلی یه کاری میکنم مثلا زیاد تمرین میکنم ولی این پیرمرد که نمیتونه تمرین بکنه مجبوره دهنشو بیش از اندازه باز کنه و به سرورش توهین بکنه .آرش نون حروم.به ازای بازی پول بگیری قیمتت میشه قیمت تخم مرغ