مهمان:

خیالتون راحت موشک شهاب3 مجهز به کلاهک میکروبی ساخت پارچین است