بدون نام:

اینطور نیست که شما می‌گید. رسانه‌های روسی خیلی وقته که تصاویر دختران پوتین را منتشر کردند و چندین مصاحبه با همسر اولش انجام دادند اگر یدونه مترجم روسی داشتید چنین گافی نمی‌دادید. همه جا که مثل ایران نیست. چون در ایران همه در یک شرایط نامعلومی بسر می‌برند. یه مترجم روسی پیدا کنید بهتون می‌گه دختران پوتین چه شکلین