سعید:

آقا عجب سوتی ای دادید. ایشون که عبدالباسط نیست ، استاد بسیونی هستند. واقعا که ...