بدون نام:

شهادتت مبارک داداش ان شاء الله بتونم راهتو ادامه بدم ودر این راه ایستادگی کنم نامت همیشه در قلبم جاودانه به امید دیدار اون هم به زودی زود