علی:

دلتون با این حرفا خوش کردین که کیفیت پراید یادتون رفته الان اندازه یه فرقون هم نیس...