بدون نام:

به ما که صد درصد ثابت شده چقدر ملت را شما دوست دارید! حتی اگه شما راست بگید که من مطمن هستم کسی خودرویی مثل کویید رو بی خیال نمی‌شه با دو برابر قیمت تکنولوژی سی سال پیش رد بخره! می‌تونم قسم بخورم کیفیت پرایدهای صادراتی بسیار بهترر از اوناییه که به ملت مظلوم خودمون می‌فروشید.