همه جا آبیته:

روزنامه لنگ‌ها بازم یه گاف دیگه داده، خودشون 4 تایی‌ها هستن و نوشتن 4 امتیاز تا 4 تایی ها، خخخخخخخخخخخخخخ
راستی پرسپولیسی‌ها چه حسی دارن از اینکه عید 2 تا تاج بالای سرشونه