علیرضا:

بجز اسپانیا کدوم لیگهای اروپایی بازی رودررو رو نگاه میکنن واسه صدر نشینی و قهرمان؟ انگلیس آلمان هلند فرانسه و.. رو تا جاییکه من اطلاع دارم تفاضل گل تعیین میکنه.