ششلیک:

از حمایت نوشتی حمایت معاون محترم وزیر دربار از حنیف در داستان دختر نما واقعا جالب بود حالا سر و صدا کردند فلانی با خانمی صحبت کرده