بدون نام:

درخرم آباد افرادی را می‌بینیم ازروی رندی برای اینکه بچه‌ها شان استخدام بشن همه فامیل وآشنا را جمع می‌کردند ونماینده‌ها ی که بیشترین آرا را داشتند چه اصلاح طلب وچه اصول گرا دعوت می‌کردند ومی گفتند ما با شما برادریم ورای ما رای شما است .الان وضعیت برعکس شده نماینده‌ها اینجوری شدن.اینهم از اخلاق حسنه ای که می‌خواهیم الگو باشیم .