وطنم ایران عزیز:

این حیوانهای پست ورذل مثل اینکه هنوز کشور پهناور ایران بامردمان غیور،ناموس پرست ووطن پرست را خوب نشناختن،حیف خاک تمیز ومطهر ایران عزیزنیست که گورستان چنین کثافتای خدانشناس ورذل بشه !هنوزجوانان غیرتمندی مثل شهدای هشت سال دفاع مقدس دراین سرزمین کهن هستند، که هرگز اجازه چنین گستاخی ونگاه چپی به جانوران وحشی ودرنده نخواهند داد،مادامیکه ازروی جنازه‌های تک تک فرزندان ای مرز وبوم بخواهند بگذرند....!