مهدی:

زنده باد روحانی که ادراک بالایی دارد ولی متاسفانه دشمنان داخلی (تندروها) و دشمنان خارجی (صهیونیستها) نمی‌خواهند پیروز باشد ولی به کوری چشم دشمنان رئیس جمهور محبوب ایران همیشه پیروز و موفق می‌باشد .