بدون نام:

آقا دارن گولمون میزنن
این پایگاه از مهم‌ترین پایگاههای نزدیک به اسراییله
به خدا اشتباهه
یهو روسیه گروکشی میکنه