حمید:

بهترشد
روزنامه جوان زده بود که مسولان ایرانی از رنو خواستن قیمت ماشیناشون روبالا اعلام کنن که آقازاده‌ها بتونن به مشتاریاشون تو ایران که هموطنایه خودمون باشن تا میتونن بندازن