ناشناس:

متاسفیم .

که خودرو سازان ،ایرانی خط تولید خودروهای از رده خارج شد.را وارد کشورکرده وبا قیمتهای نجومی به
ملت میفروشند .
اینجا ایران است . درامد ریال است .اما هزینه‌ها دلار ی ،
افرین به شورای حمایت از تولید کننده .
حق با تولید کننده است .هزینه‌های تولید بالست
اما کسی نمیگوید .درامد مردم کم است .
و توان خرید اکثریت مردم پایین میباشد .