فریبرز:

اقای منشوریان تو مربی ترسویی هستی تو که اول فصل گفتی دو تا بازیکن اوردم که دو بازی برا استقلال بکنن دعوت میشن تیم ملی اونا حتی یه دقیقه هم برا استقلال بازی نکردن میعاد یزدانی با زکی پور اونارو که خراب کردی خیلیای دیگرو هم خراب کردی