انار:

ترکیه می‌خواهد داعش را نجات دهد ایران و روسیه نمی‌گذارد اروغان خودش را زیادتر از این خراب نکند درس بگیرد که امریکا دوست کسی نیست