بدون نام:

یه فلش پلیر بزار کنار سایتت برا آندروید اگر هست البته.. ببینیم چی گذاشتی