حسن:

خواهش میکنم ینفر از نظر شما‌ها ک از نظر وجه اعتبار بالا‌تر از استاد شجریان باشه رو اسم بیارید با عرض شرمندگی ک اسمشو در کنار استاد میزارم و فکر کنم حسن شریعتمداری گزینه اولتون باشه