ناشناس:

هی از دولت,برجام,مذاکرات,وتحلیلهای درون کروهی و...پرهیز کن!؟چرا فکر میکنی حمایتهای چند ساله از دولت مردان قبل,که هر کاری با امنیت فکری مردم شکل دادند,واصلا بجهت همگروهی,هیچ در مجلس نگفتید!سه برابر شدن رانت بالا رفتن دلار به پس اندازه قشر کارمند وکارگرو...ریشه پولی ریال,تومان,حتی میلیون از بین رفت,تعطیلی و واگذاریهای بخش دولت,به بخش خصوصی انهم کاملا صوری,منزپی شدن ایران اسلامی عزیز واحماع حهانی بر علیه و....موارد اقتصادی و....فراوان.اکنون از شروع دولت جدید هی انتقاد,,,اگر مثلا هواپیما بخرند؟!چرا خریدید؟اگه نخرند!وامصیبتا برجام لغو شد و.....