محمد:

توکشورخودمون کم فقر هست..سیستان وبلوچستان...ایلام...کردستان..کرمانشاه..خرم اباد....وای برشما