شاهرخ:

عمق فاجعه عمیق تراست باریال درامد وحقوق است وخرج بادلار است اگر دولت ومردم بتوانند مشکل مسکن وساخت وساز ان را حل کنند همه چیز درست می‌شود چون 98درصد مشاغل به این مسکن متصل است