امید استقلالی:

راست گفته اند که میراث خور شیر ، کفتار است! استقلال شیر بود و پرسپولیس الان دقیقا" نقش کفتار هست