حمید:

تو ایران. تو کرج . مگه داریم مگه میشه اگر بود حتما صدا و سیما نشون می‌داد وقتی همه دنیارو نشون میدن چرا مال خودمون و نشون نمی‌دن . پس بنابراین دروغی بیش نیست