بدون نام:

مرگ به خواست خداوند حکیم به سراغ همه میاد. این هنرپیشه‌ها هم فکر میکنند چون در جامعه تافته جدا بافته هستند حضرت عزرائیل(سلام الله علیه) و لشگرش با اینها کاری نباید نداشته باشند.