بدون نام:

ای وای اینکه می‌گن آدمیزاد از قدم بعدیش هم خبر نداره همینه،کی میدونه اجلش کی میاد،شاید منی که این نظر رو دادم فردا نباشم.