|
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ السبت ٢٥ ذو الحجّة ١٤٤١ Saturday, August 15, 2020
کد خبر: 157070
نظرات: 1
تاریخ مخابره : ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ - ۱۲:۵۶
آیا روابط شما و همسرتان یکنواخت شده است؟
گاهی افراد خیلی ساد ه و بـد ون اینکه تصورش را بکنند ، گرفتار یک ارتباط یکنواخت می شوند . شاید شما هم، هم اکنون جزو این د سته از افراد باشید
زن.مرد.مبل.کف پوش آیا روابط شما و همسرتان یکنواخت شده است؟
به این مطلب امتیاز دهید
0% 0% بازدید

جام خانواده:

آیا روابط شما و همسرتان یکنواخت شده است؟

 

●آیا احساس می کنید محبتتان نسبت به یکد یگر کم شده است؟

 

این حس کاملا طبیعی است. گاهی افراد خیلی ساد ه و بـد ون اینکه تصورش را بکنند ، گرفتار یک ارتباط یکنواخت می شوند . شاید شما هم، هم اکنون جزو این د سته از افراد باشید . د ر پی این یکنواختی، ملال ، د لزد گی و خستگی نـیز وارد رابطه می شود ؛ اما نگران نباشید چرا که می توانید به ساد گی، شور و حرارات اولیـه را بـه زنـد گی عاطفی خود بازگرد انید . انجام این کـار آنقد رها هم که فکرش را می کنید ، د شوار نیست.

 

توجه خود را به این مسأله معطوف کنید که اولین چیزی که مد ت ها پیش شما را جذب همسرتان کرد ، چه چیزی بود ؟ این خصوصیات هنوز هم در فرد مورد نظر وجود دارد ، فقط باید آنها را مجد د اً کشف کنید .

 

یاد آوری خصوصیات ویژه کسی که د وستش د ارید ، موجب می شود مجدد اً شور و حرارات به رابطه شما بازگردد . در کنار هم بنشینید و د ر مورد نحوه آشنایی و یا اولین برخورد ی که با یکد یگر د اشتید ، گفتگو و خاطرات خوش گذشته را برای هم بازگو کنید .

 

به این موضوع فکر کنید که شما د و نفر قبل از اینکه د رگیر فرزند ، شغل، پرد اخت صورت حساب ها و سایر الزامات زند گی رومزه شوید ، چگونه وقتتان را با هم صرف می کرد ید ؟ شاید بعد از ظهرها قد م می زد ید و د ر مورد اینکه د ر آیند ه قصد د ارید چه کارهایی انجام د هید با هم صحبت می کرد ید .

 

شاید با هد یه د اد ن یک شاخه گل رز، همسرتان را خوشحال و غافلگیر می کرد ید . چه کسی می گوید که د یگر نمی توانید چنین کارهایی را انجام د هید ؟ شاید لازم باشد که برنامه های کاری، فعالیت های مربوط به بچه ها و همچنین سایر کارهای د یگر را زمانبند ی د قیق تری کنید تا برای انجام امور د و نفره وقت بیشتری پید ا کنید . این زمان باید یک زمان با کیفیت باشد که فقط شما د و نفر د ر کمال آرامش د ر کنار هم قرار بگیرید .

 

اگر همیشه اجازه بد هید که الزامات زند گی روزمره شما را د رگیر خود کنند ، هیچ گاه قاد ر نخواهید شد که زند گی رمانتیک از د ست رفته خود را از نو باز آفرینی کنید

 

باید انجام این کار را به عنوان اولین اولویت زند گی خود قرار د هید . یکی از شما د و نفر باید آغاز کنند ه باشند چه اشکالی د ارد که آن یک نفر شما باشید .

 

برای اینکه اوقات خوشی را د ر کنار همسرتان صرف کنید ، مجبور نیستید که هزینه های هنگفتی متقبل شوید .

 

البته شاید بد نباشد ترتیب یک شام رمانتیک را د ر یک رستوران بد هید و اگر این رستوران، همان جایی باشد که د ر روزهای اول آشنایی همیشه با هم به آنجا می رفتید که چه بهتر! همچنین می توانید چند ساند ویچ د رست کنید ، د ر سبد پیک نیک بگذارید و به طبیعت بروید و از وجود هم لذت ببرید . مهم این است که شما د و نفر با هم هستید .

 

زند گی همه افراد شلوغ شد ه و مشغله های کاری افزایش پید ا کرد ه است. همیشه جلسات فوری بعد از ظهر، کلاس های فو ق برنامه کود کان، خرید خانه و یا سایر برنامه هایی که باید در آنها شرکت کنید ، وجود دارند ؛ به همین د لیل خیلی مهم است که بتوانید هر روز برای هم وقت بگذارید ، حتی اگر این زمان به چند د قیقه محد ود شود .

 

در طول این مد ت شما می توانید انسجام بین خود را استحکام بخشید . بد نیست د ر مورد این مطلب که روز خود را چگونه سپری کرد ه اید با هم مشورت و گفتگو کنید و زمانی هم که د ر حال صحبت کرد ن با هم هستید واقعاً به حرف های طرف مقابل گوش کنید . نسبت به زند گی فرد ی شریک زند گیتان ابزار علاقه کنید . باید او را متوجه کنید که نحوه سپری کرد ن اوقاتش برای شما مهم است.

 

به خاطر د اشته باشید که باید با هم بخند ید . به هر حال این امر کاملاً طبیعی است که زن و شوهر د ر طول زند گی خود به مشکلاتی برخورد می کنند و ناراحتی ها و د لخوری های میانشان بوجود می آید ؛ اما اگر روی مشکلات کار کنید ، مطمئن باشید که می توانید عشق و سرزند گی را به زند گی خود بازگرد انید . فراموش نکنید که باید به یکد یگر اعتماد د اشته باشید .

 

شریک شما باید د ر عین حال بهترین د وستتان هم باشد ، پس ترس ها و نگرانی هایتان را با او د ر میان بگذارید و به طور کامل به او اطمینان د اشته باشید .

 

تنها بازگو کرد ن مشکلات زند گی و د ر میان گذاشتن آنها با شریک زند گیتان به شما کمک می کند که احساس کنید کسی هست که د وستتان می د ارد و حافظ و حامیتان است. شما و همسرتان می توانید شور و نشاط را مجد د اً به زند گی خود باز گرد انید . کار زیاد ی نمی خواهد فقط کافی است برنامه ریزی د قیقی د اشته باشید .

 

اگر موفق شوید مطمئن باشید که می توانید به عشق حقیقی د ست پید ا کرد ه و به راحتی احساسات خود را به د یگری منتقل کنید .

خبرهای داغ
مشاهده نظرات
شما در حال پاسخگویی به نظر زیر می باشید:

نام کامل:
ایمیل:
نظر شما:

مشاهده سایر نظرات

پربیننده سرویس آر اس اس ادامه
آخرین اخبار جام آر اس اس ادامه
داغ شده های سرویس آر اس اس ادامه
پایگاه خبری تحلیلی جام نیوز
ارتباط با ما درباره ما RSS آرشیو
Top