جام نیوز jamnews.com JAM NEWS کرونا با سفیدپوست‌ها مهربان‌تر است یا داستان چیز دیگریست؟ https://www.jamnews.com/detail/News/985061 کرونا با گذشت نزدیک به چهار ماه، همچنان در حال گسترش است و تا زمانی که واکسن مؤثر تولید نشود، پایان کامل آن ممکن نخواهد بود. اما آنچه در این میان، توجه برخی رسانه ها را به خود جلب کرده، الگوی پیشرفت این بیماری در میان جوامع رنگین پوست است. info@jamnews.com Wed, 27 May 2020 21:53:39