بازگشت به نسخه باکیفیت
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ - ۲۲:۱۹
ویدئو/ پاسخ روحانی به احتمال وقوع جنگ در خاورمیانه
روحانی:خوشحالیم هر دو کشور برای ثبات و امنیت منطقه اهمیت بسیار زیادی قائل اند/ اگر جنگی علیه ما بخواهد شروع شود پاسخ بسیار قاطعی خواهیم داد.