بازگشت به نسخه باکیفیت
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ - ۱۷:۴۳
کشیش مسیحی: زنان چاق به بهشت نمی روند
در یکی از تجمعات دینی در کشور برزیل، کشیش در اثنای سخنرانی خود گفت: زنان چاق اجازه ورود به بهشت ندارند، در این هنگام یکی از زنان چاق روی صحنه آمد و کشیش را به پایین پرت می کند.