بازگشت به نسخه باکیفیت
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ - ۲۲:۴۷
تصاویر جدید از عملیات «بنیان المرصوص» رزمندگان یمنی
رسانه های یمنی تصاویر جدیدی از عملیات «البنیان المرصوص» در محور منطقه نهم علیه مزدوران وابسته سعودی منتشر کردند.