بازگشت به نسخه باکیفیت
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۱۳:۲۹
تصاویر / سامانه بومی هوشمند تشخیص دمای بدن