بازگشت به نسخه باکیفیت
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ - ۲۲:۴۳
فیلم | گزارش خبرگزاری فرانسه از کارگاه‌های جهادی تولید ماسک در تهران
خبرگزاری فرانسه هم نتوانست فعالیت پرشور کارگاه‌های جهادی تولید ماسک در تهران را نادیده بگیرد.