بازگشت به نسخه باکیفیت
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۱۵:۴۷
فیلم | رابطه مهار کرونا و افزایش قیمت ارز
به دلیل اینکه ما زودتر از قرنطینه خارج شده ایم واردات ما زودتر از منطقه بوده است و لذا بانک مرکزی صادرات را محدود کرد و در میانه خرداد ماه این مساله به سمت هموار شدن خواهد رفت.