بازگشت به نسخه باکیفیت
۱۳۹۹/۰۳/۳ - ۱۸:۳۵
فیلم | تظاهرات کادر درمانی علیه دولت
شماری از کارکنان بخش بهداشت و درمان فرانسه، در برابر یکی از بیمارستان های پاریس علیه دولت این کشور تظاهرات کردند. حقوق کم و کمبود ماسک و تجهیزات پزشکی در جریان شیوع کرونا یکی از دلایل برگزاری تظاهرات در پاریس بود.