بازگشت به نسخه باکیفیت
۱۳۹۹/۰۳/۴ - ۰۳:۲۰
فیلم| کارگردانی که فراستی را بیمار روانی خوانده بود!
پاسخ فراستی به کارگردان قدیمی سینما که او را بیمار روانی نامیده بود.