بازگشت به نسخه باکیفیت
۱۳۹۹/۰۳/۴ - ۲۳:۲۳
فیلم| پاسخی کوتاه به کسانی که می گویند: شما با اسرائیل کاری نداشته باشید
جمهوری اسلامی که کاری با دیگران ندارد، منتها ۴۰ سال است آنها در امور ما دخالت می‌کنند و هر جا وارد می‌شویم می‌گویند باید جلوی ایران را گرفت...