بازگشت به نسخه باکیفیت
۱۳۹۹/۰۴/۳ - ۲۲:۰۰
شبکه‌ کلمه، نماینده اهل سنت ایران است؟!
شیخ فهیمی از ائمه جمعه اهل سنت بندرعباس، با اشاره به ادعای شبکه‌ سعودی کلمه مبنی بر نمایندگی اهل سنت ایران تاکید کرد: « شبکه کلمه به هیچ وقت نماینده اهل سنت ایران نیست و اهل سنت این شبکه را قبول ندارند.»