بازگشت به نسخه باکیفیت
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ - ۰۵:۳۰
فیلم | عالم اهل سنت که به یکباره مقام علمی خود را از دست داد!
مولوی عبدالحمید که همواره در شبکه وهابی کلمه به عنوان عالم بزرگ اهل سنت ایران و با احترام یاد می‌شد، پس از تایید و حمایت از مقام معظم رهبری، مقام علمی خود را از دست داد!