بازگشت به نسخه باکیفیت
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ - ۱۵:۴۵
فیلم | خصوصی سازی همه را بیچاره کرد ؟
انتقاد کارشناس برنامه به اشتباهات مجلس و دولت در موضوع خصوصی سازی و قیمت گذاری سوخت که مثالی از موارد آن است.