بازگشت به نسخه باکیفیت
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ - ۱۹:۰۰
مجری وهابی: فاجعه منا، یک اتفاق طبیعی بود!
در ایام سالگرد فاجعه منا، جیره خواران فارسی زبان وهابی، با وقاحت از جنایتکاران آل سعود حمایت می‌کنند.